Merckx Monday

It’s been a while.

tumblr_msif1hoz8I1qjfjdzo1_1280